Educador/a Social - CRAE MARIA REINA (Barcelona) - Barcelona

38 Wochen Veröff ...
Verwaltung und ö ...
Barcelona
Private Company

Beschreibung

Pel CRAE Maria Reina ubicat a Barcelona, cerquem un/a educador/a social.

Les seves principals tasques seran:
Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari
Realitzar accions educatives.
Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.

S’ofereix:
Contracte a temps parcial

Horari lectiu: del 08/01 al 14/04; 23/04 al 23/06 i del 12/09 al 22/12
setmana 1: DLL 14:30-16:00, DLL- DV 18:30-22
Setmana 2: DLL 14:30-16:00, DM- DV 18:30-21
Setmana 3 DLL 14:30-16:00, DLL- DV 18:30-22
Setmana 4 DLL 14:30-16:00, Dm- DV 18:30

Horari No lectiu: 01/01 al 07/01; 15/04 al 21/04; del 25/06 al 11/09 i del 23/12 al 31/12
Setmana 1: De DLL a DV de 18:30-22
Setmana 3: De DLL a DV de 18:30-23
Setmana 2 i 4: De DLL a DV de 18:30-23
2 Festius anuals

Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social
Incorporació: Immediata

Requisites

Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l'adolescència.
Experiència prèvia amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida.
És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Perfil competencial:
Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents.
Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre i capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
Gestionar les crisis i els conflictes i ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles.
Capacitat de treballar sota pressió i formar-se de manera continuada.

Offer Details

Berufsfeld: Other

Das einstellende Unternehmen zieht es vor anonym zu bleiben und seinen Namen nur ausgewählten Bewerbern mitzuteilen.

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen und nimmt keine neuen Lebensläufe mehr an

Einen Freund (m/f) empfehlen