91387 - Tècnic/a de sistemes d'informació júnior - Barcelona

36 Wochen Veröff ...
Computer/GDV
Barcelona
Private Company

Beschreibung

Missió:
Donar suport al departament, tot impulsant les accions necessàries per a la implantació d'un sistema d'integració continua per a les aplicacions disponibles a l'organització.
Dependència:
Responsable de Desenvolupament de Programari.
Responsabilitats:
-Integració amb les noves eines establertes en el procés d'integració continua.
-Participar en la implantació del sistema d'integració contínua de la Direcció de sistemes d'informació de Barcelona Activa.
-Gestionar les eines d'integració continua.
-Participar en l'automatització dels processos necessaris per assegurar la qualitat i el cicle de vida del programari.
-Participar en la definició i la monitorització de mètriques aplicables al sistema d'integració contínua.
-Col·laborar en l'actualització i modernització tecnològica de les aplicacions.
-Participar en la transformació digital de la Direcció de sistemes d'informació.
-Participar en les tasques de seguiment dels contractes de manteniment extern que garanteixen la continuïtat dels serveis.
-Participar en les tasques de seguiment de projectes de desenvolupament de programari, tot donant suport a les empreses desenvolupadores i als product owners.
-Participar en l'assegurament de la qualitat dels sistemes i les aplicacions desenvolupades a Barcelona Activa.
-Tipus de relació professional: Contracte
-Tipologia de contracte: Pràctiques
-Durada de contracte: 6 mesos prorrogable fins a un màxim de 2 anys.
-Núm. Hores setmanals: 38
-Horari: Flexible
-Retribució brut anual: nivell salarial 5; 27.907,45 bruts anuals pel 85% de la jornada 1r any a temps complert.

Requisites

-Categoria professional: Tècnic Auxiliar
-Formació reglada requerida: Grau (Bolonia) Informàtica
-Idiomes:
-Imprescindible nivell alt de català i castellà.
-Imprescindible anglès nivell tècnic.
-Coneixements informàtics:
-Es valorarà formació addicional en sistemes DevOps i metodologies àgils.
-Es valorarà experiència i certificacions relacionades amb DevOps.
-Es valorarà l'experiència amb metodologies àgils.
-Competències personals més desenvolupades: Empatia, Aprenentatge i utilització de coneixements, Orientació al Client, Compromís amb l'Organització, Planificació i organització

Requisits per a realitzar el contracte de pràctiques :
-No haver realitzat cap altre contracte laboral en pràctiques en relació a la titulació demanada.
-No haver superat el període de 5 anys (o 7 anys en persones amb capacitats diferents) des de la finalització dels estudis universitari

Offer Details

Berufsfeld: IT

Das einstellende Unternehmen zieht es vor anonym zu bleiben und seinen Namen nur ausgewählten Bewerbern mitzuteilen.

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen und nimmt keine neuen Lebensläufe mehr an

Einen Freund (m/f) empfehlen