Educador/a Social - CREI Ginesta - Juià

8 weeks published
Juià
Private Company

Description

EDUCADOR/A SOCIAL
Pel CREI Ginesta de Juià (Girona), de Fundació Resilis
Centre residencial d’educació intensiva que té per objectiu donar resposta educativa i assistencial a la adolescència que presenta alteracions de conducta.

Funcions a desenvolupar:
Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.
Realitzar accions educatives.
Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.

S’ofereix:
Muna20201 vacant
Horari: dilluns i dijous de 16:30h a 23h. Dimarts, dimecres i divendres de 16h a 23h. Divendres REE de 9:30h a 12h REE.
Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social
Incorporació: Immediata

Requisites

Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
És imprescindible experiència mínim de 1 any amb infància i adolescència en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o CA.
És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del i de la menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.
Perfil competencial:
Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
Respectar la dignitat de la infància i joventut, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
Ser una persona objectiva i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal de la adolescència.
Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
Gestionar les crisis i els conflictes.
Ser una persona creativa i saber gestionar els recursos disponibles.
Capacitat de treballar sota pressió.
Formar-se de manera continuada.

Offer Details

Discipline: Other

The hiring company prefers to keep their name private and it will only be notified to selected applicants.

This hiring process is closed

This hiring process is closed and is not accepting new CVs

Refer a friend