Educadors/es Socials - Integradors/es Socials per substitucions Tarragona - Tarragona

34 semanas publicado
Tarragona
Empresa privada

Descripción

Fundació Resilis cerca a persones amb la titulació de Grau o Diplomatura d'Educació Social (o que estiguin a punt d'obtenir-la) o CFGS Integració Social per incorporar a la seva BOSSA DE SUBSTITUTS/ES, per treballar en els seus centres:

Les seves funcions seran:
- Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.
- Realitzar accions educatives.
- Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu (depenent del la durada de la substitució i del torn a substituir)
- Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
- Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.

S’ofereix:
Possibilitat de participar en els processos de selecció per vacants estables.

Requisitos

Diplomatura/Grau en Educació Social o CFGS en Integració Social
Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l'adolescència.
Experiència prèvia amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida.
És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
Disponibilitat i flexibilitat horària.
En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Detalles de la oferta

Disciplina: Otros

La empresa anunciante desea mantener su nombre privado y este se notificará solo a los candidatos seleccionados.

Esta oferta está cerrada

El proceso de selección de esta vacante está cerrado y no se pueden enviar más CVs.

Referir a un amigo