Tècnic/a Intervenció Directe - Parcial - - Amposta

18 semanas publicado
Sector público y ...
Amposta
Empresa privada

Descripción

Funcions a desenvolupar:
Establir una relació d’ensenyament-aprenentatge.
Elaborar i desenvolupar la Programació educativa i d’activitats de l’aula.
Realitzar l’adaptació curricular al ritme d’aprenentatge i a les capacitats de l’alumnat.
Fer seguiment i avaluació continua dels progressos de l’alumnat a partir del disseny d’un itinerari personalitzat d’orientació formativa i pre-laboral
Aportar els recursos i pautes necessàries de cara que l’alumne pugui assolir els objectius dissenyats en el seu
Compartir amb tot l’equip multidisciplinari del centre la informació relativa a l’encàrrec assignat i a les funcions de formació dels adolescents, perquè es tingui en compte la intervenció realitzada a l’aula i aconseguir una coherència.
Recerca de recursos de formació al territori i coordinacions amb els mateixos en cas de derivació per establir el seguiment.
Registre de les activitats segons necessitat del donant.

S’ofereix:
Jornada: 80% - jornada parcial
Horari: 30h/s - Dilluns, dijous i divendres de 09h a 14h. Dimarts de 8h a 15h i dimecres de 09h a 14.30h i 16.00h a 18.30h
Categoria: Tècnic mig sense CV
Incorporació: Immediata 16/10

Requisitos

Requisitos
Diplomatura o Grau en Psicologia.
Preferentment experiència amb adolescents en risc social o adolescents amb problemes de conducta.
És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Molt valorable disposar de coneixements d’àrab.
Valorable experiència personal, laboral i/o formativa en activitats esportives, ja que la persona gestionaria l’activitat que desenvolupem els joves.
Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi per arribar al centre.
En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central.

Perfil competencial:
Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
Ser objectiu/va i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents.
Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
Gestionar les crisis i els conflictes.
Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles.
Capacitat de treballar sota pressió.
Formar-se de manera continuada.

Detalles de la oferta

Disciplina: Otros

La empresa anunciante desea mantener su nombre privado y este se notificará solo a los candidatos seleccionados.

Esta oferta está cerrada

El proceso de selección de esta vacante está cerrado y no se pueden enviar más CVs.

Referir a un amigo