METGE/SSA - Equip Tècnic del Centre d’Acollida Oikia - Girona

8 semanas publicado
Girona
Empresa privada

Descrição

METGE/SSA
Cerquem un/a metge/ssa per l’Equip Tècnic del Centre d’Acollida Oikia, Girona

Funcions a desenvolupar:
Realitzar entrevista-exploració medico-sanitària complerta i sistemàtica dels i de les infants i adolescents acollits als centres d’acollida.
Realitzar un recull escrit de les dades obtingudes a l’entrevista-exploració mèdica inicial.
Realitzar recerca d’informació sanitària del i de la infant/adolescent
Oferir les pautes terapèutiques (observacions, recomanacions i si cal tractament en tots els casos estudiats).
Derivació del cas vers un estudi especialitzat si és necessari.
Proporcionar assistència mèdica als i a les infants i adolescents sempre que sigui necessari.
Realitzar informes d’exploració mèdica.
Traspassar informació medico-sanitària a la família biològica o d’acollida, si s’escau.
Assistir a actes judicials, quan sigui requerit.
Elaborar conjuntament amb l’equip tècnic les hipòtesis de treball i les estratègies d’intervenció.
Valorar, conjuntament amb la resta de l’equip, les capacitats parentals de la família i la seva recuperabilitat.
Participar activament en la valoració interdisciplinar, i en la definició de les estratègies d’intervenció.

S’ofereix:
1 vacant
Contracte al 100% de la jornada
Horari: de dilluns a divendres de 8h a 15h + 1 tarda de 15:30h 18h
Categoria: Llicenciat/da cicle continuat del Conveni d’Acció Social
Incorporació: 1 juny 2020

Requisitos

Requisits:
Títol universitari en Medicina, amb l’especialitat de pediatria o de medicina de família (imprescindible).
Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l'adolescència.
Valorable disposar d’experiència mínima d’un any en l’àmbit sociocultural, amb infància i/o adolescència en risc.
És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Disposar de carnet de conduir B1.
En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del i de la Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Perfil competencial:
Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
Respectar la dignitat de la infància i joventut en risc, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
Ser una persona objectiva i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels i de les adolescents.
Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
Capacitat de comunicació
Gestionar les crisis i els conflictes.
Ser una persona creativa i saber gestionar els recursos disponibles.
Capacitat de treballar sota pressió i de forma autònoma.
Ser una persona responsable i pacient
Formar-se de manera continuada.

Detalhes da Vaga

Disciplina: Outros

A empresa contratante prefere manter seu nome privado. Ele será divulgado apenas a candidatos selecionados.

Este processo de contratação foi encerrado

O processo de contratação está fechado e não está aceitando novos Currículos

Indicar um amigo