91387 - Tècnic/a de sistemes d'informació júnior - Barcelona

37 semanas publicado
Computador / TI ...
Barcelona
Empresa privada

Descrição

Missió:
Donar suport al departament, tot impulsant les accions necessàries per a la implantació d'un sistema d'integració continua per a les aplicacions disponibles a l'organització.
Dependència:
Responsable de Desenvolupament de Programari.
Responsabilitats:
-Integració amb les noves eines establertes en el procés d'integració continua.
-Participar en la implantació del sistema d'integració contínua de la Direcció de sistemes d'informació de Barcelona Activa.
-Gestionar les eines d'integració continua.
-Participar en l'automatització dels processos necessaris per assegurar la qualitat i el cicle de vida del programari.
-Participar en la definició i la monitorització de mètriques aplicables al sistema d'integració contínua.
-Col·laborar en l'actualització i modernització tecnològica de les aplicacions.
-Participar en la transformació digital de la Direcció de sistemes d'informació.
-Participar en les tasques de seguiment dels contractes de manteniment extern que garanteixen la continuïtat dels serveis.
-Participar en les tasques de seguiment de projectes de desenvolupament de programari, tot donant suport a les empreses desenvolupadores i als product owners.
-Participar en l'assegurament de la qualitat dels sistemes i les aplicacions desenvolupades a Barcelona Activa.
-Tipus de relació professional: Contracte
-Tipologia de contracte: Pràctiques
-Durada de contracte: 6 mesos prorrogable fins a un màxim de 2 anys.
-Núm. Hores setmanals: 38
-Horari: Flexible
-Retribució brut anual: nivell salarial 5; 27.907,45 bruts anuals pel 85% de la jornada 1r any a temps complert.

Requisitos

-Categoria professional: Tècnic Auxiliar
-Formació reglada requerida: Grau (Bolonia) Informàtica
-Idiomes:
-Imprescindible nivell alt de català i castellà.
-Imprescindible anglès nivell tècnic.
-Coneixements informàtics:
-Es valorarà formació addicional en sistemes DevOps i metodologies àgils.
-Es valorarà experiència i certificacions relacionades amb DevOps.
-Es valorarà l'experiència amb metodologies àgils.
-Competències personals més desenvolupades: Empatia, Aprenentatge i utilització de coneixements, Orientació al Client, Compromís amb l'Organització, Planificació i organització

Requisits per a realitzar el contracte de pràctiques :
-No haver realitzat cap altre contracte laboral en pràctiques en relació a la titulació demanada.
-No haver superat el període de 5 anys (o 7 anys en persones amb capacitats diferents) des de la finalització dels estudis universitari

Detalhes da Vaga

Disciplina: Informação e Tecnologia

A empresa contratante prefere manter seu nome privado. Ele será divulgado apenas a candidatos selecionados.

Este processo de contratação foi encerrado

O processo de contratação está fechado e não está aceitando novos Currículos

Indicar um amigo